גישור בקהילה

סכסוכי שכנים

כמעט 200 אלף סכסוכי שכנים מדווחים מדי כשנה. חלקם מגיעים למשטרה, חלקם לבתי משפט, חלקם נמשכים שנים רבות ללא פתרון.

סכסוכים בקהילה עלולים להביא לאלימות, לנתק מוחלט בין הצדדים ולפגיעה מהותית באיכות החיים במיוחד לאור העובדה כי מדובר במערכות יחסים מתמשכות יומיומיות.

סכסוכים בקהילה נוצרים מאינספור סיבות, כגון: מטרדים כגון רעש, חיות, ניצול זכויות בנייה, שימוש ברכוש משותף, ייעוד הבית, חנייה ועוד.

באמצעות תהליך הגישור יוכלו השכנים לפתור את המחלוקות ללא צורך בהתדיינות בבית משפט שהיא סיטואציה לא נעימה, יקרה וגוזלת זמן רב.

בהליך גישור, הצדדים יכולים להגיע להסכמות משותפות ויצירתיות באווירה תרבותית ונעימה, שיהוו בסיס להמשך החיים המשותפים כשכנים.

סכסוכי בנייה

סכסוכים בתחום הבנייה, מתאימים מאוד להליך של גישור שכן הם טומנים בחובם סיכון של הפסד כספי וחוסר וודאות רב בנודע לתוצאות של ההליך בבתי המשפט בסכסוכים כגון: סכסוכי שכנים השותפים במקרקעין, לקויי בניה לסוגיהם, נזקים שנגרמו לנכס, עלויות תיקונים, טענות אודות מצגי שווא אודות הנכס וכדומה. 

במקרים אלו יישוב הסכסוך באמצעות הליך גישור יהיה יעיל יותר, זול משמעותית יותר ויכול להיפתר בזמן קצר מאוד.